CZKALOS Stanislav Lupoměský

Jsem živnostník zabývající se těmito činnostmi:

odvoz odpadních vod

Odvoz odpadních vod - zabývám se odvozem a likvidací odpadních vod ( odvoz fekalií ) v Kamenici , Velkých Popovicích a Říčanech. K vývozu jímek používáme vozy Tatra o objemu 10m3.

revize domovních čov

Revize domovních čističek (domovních ČOV) - mám pověření k provádění technických revizí vodních děl ohlašovaných dle §15a vodního zákona. Jedná se o domovní čistírny odpadních vod (DČOV) do 50 EO. Tyto revize provádím v Praze a ve Středočeském kraji.

likvidace kalu z čov

Likvidace kalu z ČOV - Po dohodě zajišťuji likvidaci vodárenských kalů a odpadů z obecních ČOV. Provádím odvoz i odvodněného kalu z komunálních ČOV V kraji Praha východ.


provozování obecních čov

Malým obcím na Praze východ zajištuji provozování vodohospodářských činností - zejména provoz obecních ČOV. Jsem kvalifikovanou osobou v příbuzném oboru k oboru VaK (dle § 12a, odts. 2, vyhl. č. 515/2006 Sb.) vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o VaK). Takovéto provozování může obcím ušetřit nemalé prostředky.


montáž jímek tlakové kanalizace

Montuji čerpací stanice české firmy Regaplast s.r.o. www.regaplast.cz - která používá nerezové komponenty čerpacích jímek a poskytuje na svoje výrobky nadstandartní záruku 3 roky.


Provozování obecní vodohospodářské infrastruktury :

Na základě zkušeností provozujeme pro obce vodohospodářskou infrastrukturu. Můžeme Vám zajistit výkon odborné osoby pro provozování VaK.
Naším cílem není vybírat vodné a stočné a infrastrukturu nechat chátrat.
Pomáháme obcím – od nás jsou fakturované jen práce pro obec provedené – Takto v obecním rozpočtu zbudou prostředky na obnovu infrastruktury.


Provádění kanalizačních přípojek
tlakové a spádové kanalizace v okrese Praha - východ