CZKALOS Stanislav Lupoměský

likvidace kalů z čov

Jsme oprávněni provozovat obecní ČOV. V okrese Praha-východ zajišťujeme menším obcím provozování vodohospodářských objektů. Touto službou jsme schopni obcím ušetřit finanční prostředky.

Pro správnou funkčnost ČOV je důležité včasné odkalování.

Kal z čištění odpadních vod je hlavním odpadním produktem procesu čištění odpadních vod. Odpadní voda přitékající na čistírnu odpadních vod (ČOV) je během procesu čištěna a na odtoku z ČOV je obsah znečišťujících látek podstatně snížen, nežádoucí složky obsažené ve vodě se koncentrují do odpadního kalu. Nabízíme obcím ( na území okresu Praha-východ) odvoz a likvidaci vodárenských kalů.


Po dohodě provádíme likvidaci odvodněného i neodvodněného kalu.