CZKALOS Stanislav Lupoměský

Revize domovních ČOV podle §59 vodního zákona

Provádění revizí domovních ČOV podle §59 vodního zákona

Pravidelné kontroly domovní ČOV jsou velice důležité a to zejména z důvodů toho aby nedocházelo ke znečišťování podzemních a povrchových vod. Proto byla zavedena norma podle které musí být domácí ČOV pravidelně kontrolovány odborně způsobilou osobou. Revize často pomůže majitelům s pochopením funkce domovní ČOV. Během revize s Vámi prokonzultujeme problémy se kterými jste se během provozu Vaší ČOV setkali. Poradíme Vám jak se o čističku starat a upozorníme na časté problémy, které se při provozu můžou vyskytnout.


Průběh revize

Kontroluje se zejména:

  • přístup k DČOV bezpečnost přístupu
  • poškození vnitřních vestaveb
  • poškození nebo netěsnost nátokového a odtokového potrubí
  • poškození nebo deformace tělesa DČOV
  • statické závady nebo poškození nebo nežádoucí úpravy vnitřních vestaveb DČOV
  • poškození vnějšími vlivy, které by mohly ovlivnit statiku nádrže (např. blízkost pojezdové plochy, kořeny stromů, propady půdy v okolí čistírny)
  • stav biologické části
  • kvalita odtoku